LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 27
W przypadku wykonywania okładu zimnego (wysychającego) należy flanelę lub gazę zamoczyć

A.
B.
C.
D.