LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 31
W której pozycji należy ułożyć podopieczną praworęczną, aby mogła samodzielnie założyć czopek?

A.
B.
C.
D.