LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 17
W jakiej pozycji należy ułożyć pacjentkę, u której występują wymioty, aby była dla niej bezpieczna?

A.
B.
C.
D.