LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 1
Asekurując podczas spaceru pacjenta z niedowładem połowiczym prawostronnym opiekun powinien znajdować się

A.
B.
C.
D.