LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 7
W celu umożliwienia spożycia posiłku pacjentowi, u którego występują nasilone zawroty głowy, osłabienie i nieznaczne drżenie rąk, należy na czas posiłku

A.
B.
C.
D.