LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 31
Podopiecznego z utrudnionym połykaniem i tendencją do krztuszenia się, podczas podawania płynów należy ułożyć w pozycji

A.
B.
C.
D.