LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 11
Na zdjęciu przedstawiono
A.
B.
C.
D.