LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 13
Akt administracyjny, który dotyczy kwestii wynikających w toku postępowania administracyjnego i co do zasady nie rozstrzyga sprawy co do istoty, to

A.
B.
C.
D.