LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 4
Organami gminy wiejskiej są

A.
B.
C.
D.