LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 36
Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej województwa należy do

A.
B.
C.
D.