LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 16
Wykonanie budżetu gminy należy do zadań

A.
B.
C.
D.