LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 6
Bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich przysługuje osobie, która korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu i najpóźniej w dniu wyborów kończy

A.
B.
C.
D.