LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 23
Przedstawiony przepis ustawy jest przepisem
A.
B.
C.
D.