LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 2
Akt prawny wydany przez ministra na podstawie ustawy, który nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego i ma charakter najczęściej wewnętrzny, to

A.
B.
C.
D.