LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 28
Umowa pożyczki została zawarta 01 czerwca 2022 r. Pożyczkobiorca zobowiązał się do jej zwrotu w ciągu dwóch tygodni. Ostatnim dniem, w którym pożyczka powinna być zwrócona, jest
A.
B.
C.
D.