LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 38
Zgodnie z przytoczonym przepisem roszczenie o zapłacenie czynszu, który zgodnie z umową miał być zapłacony do 10 marca 2020 r., ulegnie przedawnieniu po dniu
A.
B.
C.
D.