LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 27
Jeżeli dokonana czynność prawna jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest ona

A.
B.
C.
D.