LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 4
Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa zbycia przedsiębiorstwa powinna być sporządzona w formie

A.
B.
C.
D.