LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 33
Która z wymienionych umów należy do umów nazwanych?

A.
B.
C.
D.