LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 33
Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy zamieszcza w nim, na żądanie pracownika, informację dotyczącą

A.
B.
C.
D.