LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 34
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o pracę wygasa

A.
B.
C.
D.