LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 28
Młodocianym w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła

A.
B.
C.
D.