LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 22
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego podmiotem na prawach strony w postępowaniu administracyjnym nie jest

A.
B.
C.
D.