LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 3
Który z wymienionych podmiotów jest podmiotem właściwym do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy wojewodą a prezydentem miasta?

A.
B.
C.
D.