LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 36
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strona, która wniosła podanie utraciła zdolność do czynności prawnych. Jak w tej sytuacji powinien postąpić organ administracji?

A.
B.
C.
D.