LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 4
Rozstrzygnięcie organu administracji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej następuje w drodze

A.
B.
C.
D.