LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 21
W dniu 9 maja 2022 r. do organu administracji publicznej wpłynął wniosek o rozpatrzenie sprawy. Organ uwzględnił w całości żądanie strony, ale do 9 czerwca 2022 r. nie powiadomił strony o sposobie załatwienia sprawy. Zgodnie z przywołanymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego milczące załatwienie sprawy nastąpi w dniu
A.
B.
C.
D.