LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 16
Starosta, realizując zadania własne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionej na niego skargi jest

A.
B.
C.
D.