LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 16
Dane zamieszczone w tabeli wskazują, że największa kwota deficytu w gminie X wystąpiła w roku
A.
B.
C.
D.