LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 17
Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią dochód

A.
B.
C.
D.