LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 16
Wpływy z podatku akcyzowego, którym objęte są wyroby energetyczne, stanowią źródło dochodów budżetu

A.
B.
C.
D.