LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 36
Surowcami pochodzenia mineralnego są:

A.
B.
C.
D.