LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 8
O ile nie zaznaczono inaczej, zapis solutio spirituosa oznacza, że do sporządzenia roztworu należy użyć alkoholu etylowego w stężeniu wyjściowym

A.
B.
C.
D.