LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 27
Zamiana fenobarbitalu na fenobarbital sodowy jest konieczna przy sporządzaniu

A.
B.
C.
D.