LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 7
Oblicz ilość etanolu 96% v/v, którą należy użyć do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty.
A.
B.
C.
D.