LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 16
Kartę celuloidową wykorzystuje się do zbierania substancji ze ścianek naczynia podczas sporządzania

A.
B.
C.
D.