LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 19
Do dezynfekcji dłoni podczas sporządzania leków do oczu stosuje się

A.
B.
C.
D.