LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 16
Który lek wymaga sporządzania w warunkach aseptycznych?

A.
B.
C.
D.