LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 21
Wskaźnik goryczy oznacza się dla

A.
B.
C.
D.