LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 13
Wskaźnik pęcznienia wyznacza się dla

A.
B.
C.
D.