LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 17
Która nazwa jest synonimem Kalii guaiacolosulfonas?

A.
B.
C.
D.