LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 24
Mechanizm działania leków z grupy antacida polega na

A.
B.
C.
D.