LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 28
Który z podanych leków należy przechowywać w szafce oznaczonej Wykaz A?

A.
B.
C.
D.