LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 21
Koszt wykonania leku recepturowego zawierającego antybiotyk (tzw. taksa laborum), zgodnie z obowiązującymi przepisami zależy od

A.
B.
C.
D.