LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 4
Przeciwwskazaniem do stosowania kwasu acetylosalicylowego jest

A.
B.
C.
D.