LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 26
Częstym działaniem niepożądanym omeprazolu jest

A.
B.
C.
D.