LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU54 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 39
W której przestrzeni barwnej należy zapisać projekt graficzny przeznaczony do drukowania cyfrowego?

A.
B.
C.
D.