LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU54 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 18
Formatem zamkniętym plików stosowanych bezpośrednio do drukowania cyfrowego oraz uwzględniającym standard drukarski jest

A.
B.
C.
D.