LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU54 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 21
Które zasobniki tonerów w maszynie do drukowania cyfrowego mogą wymagać uzupełnienia po drukowaniu apli o składowych C0 M20 Y0 K80?

A.
B.
C.
D.