LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU54 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 16
Na której ilustracji dokonuje się pomiaru gęstości optycznej?
A.
B.
C.
D.